Home

Let the flowing energy be the basis of your balance at home

Wonen en lifestyle zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eén van de eerste dingen die een woning doet is een scheiding maken tussen de onzekere wereld buiten en de controleerbare wereld binnen. Het biedt ons een schuilplaats tegen de ontberingen en gevaren van de buitenwereld. Volgens de filosoof Heidegger is voor mensen het verwezenlijken van een eigen identiteit de ware essentie van het wonen. Wonen is uiteindelijk een vorm van kunst. De kunst is om hierin de energie zo zuiver mogelijk te laten stromen voor een evenwichtige balans.

afbeelding 1balancekussens

 

Feng Shui is gebaseerd op de taoïstische visie en begrip van de natuur. Met name de visie dat de aarde leeft en gevuld is met Chi, oftewel energie. De drie principes van Feng Shui – de éénheid van de mens met de natuur, het evenwicht van Yin en Yang en de aantrekking en afstoting van de vijf elementen (metaal, hout, water, vuur en aarde) – worden gebruikt om mensen te helpen hun balans terug te vinden en hun idealen na te streven.

De piramide van Maslov
Op de eerste plaats kent de mens de drang tot overleven, daarvoor zijn nodig lucht, eten en drinken. Daarna komt, als één na belangrijkste, de behoefte aan geborgenheid, veiligheid en stabiliteit in de vorm van behuizing. Bij deze stap 2 op de piramide van Maslov hebben we het over de invulling van de menselijke omgeving, het werkterrein van Feng Shui. Door de realisatie van stap 2 met behulp van Feng Shui zullen de daarop volgende treden veel eenvoudiger te nemen en te realiseren zijn. Feng Shui komt aan het vervullen van fundamentele menselijke behoeften en levensidealen tegemoet.

Oosten vs Westen

De Feng Shui Factory is erop gericht een, voor de mens, prettige leefomgeving te creëren ter ondersteuning van het algemeen welbevinden. Het heeft niets te maken met het aanschaffen van allerlei Chinese en exotische accessoires. Hoe kan de Westerse mens zich prettig voelen omringd door allerlei snuisterijen die in zijn beleving volkomen vreemd zijn? De kracht van de Feng Shui Factory specialisten ligt bij het vinden en plaatsen van de juiste Westerse accessoires, binnen de 5 elementen.

Schermafbeelding 2015-06-18 om 21.20.17

“Dreams can come true, if you just believe in a good energy of love”